Coach Judith

Empathie, betrokkenheid en aandacht voor de ander kenmerken mijn houding. Ik ga graag in gesprek met mensen, ben een goede luisteraar en laat me inspireren door boeken, lezingen en gesprekken over zingeving, leiderschap en pedagogiek. Mijn expertise heb ik vooral ontwikkeld in het onderwijs, maar is breder inzetbaar in non-profit-organisaties.

Coaching door Judith

Ieder mens mag zijn wie hij of zij is; je bent uniek met jouw kwaliteiten. Dit is mijn uitgangspunt voor elk coachtraject. Samen formuleren we de coachvraag, die de gewenste verandering of verbetering beschrijft. Aan de hand van deze vraag onderzoeken we op verschillende manieren hoe je jouw kwaliteiten kan inzetten om dit doel te bereiken. Daarbij ga ik uit van het vertrouwen in jouw kracht om hier uiteindelijk zelf invulling aan te geven.