Coach Judith

Empathie, betrokkenheid en aandacht voor de ander kenmerken mijn houding. Ik ga graag in gesprek met mensen, ben een goede luisteraar en laat me inspireren door boeken, lezingen en gesprekken over zingeving, leiderschap en pedagogiek. Mijn expertise heb ik vooral ontwikkeld in het onderwijs, maar is breder inzetbaar in non-profit-organisaties.

Coaching door Judith

Ieder mens mag zijn wie hij of zij is; je bent uniek met jouw kwaliteiten. Dit is mijn uitgangspunt voor elk coachtraject. Samen formuleren we de coachvraag, die de gewenste verandering of verbetering beschrijft. Aan de hand van deze vraag onderzoeken we op verschillende manieren hoe je jouw kwaliteiten kan inzetten om dit doel te bereiken. Daarbij ga ik uit van het vertrouwen in jouw kracht om hier uiteindelijk zelf invulling aan te geven.

 

Mijn achtergrond

Ruim 20 jaar ben ik actief (geweest) in het onderwijs. Ik heb voor het onderwijs gekozen omdat ik graag werk met jongeren en volwassenen en hen iets wil leren. In dat proces ondersteun, motiveer en stimuleer ik hen om zich optimaal te ontwikkelen. Dit doe ik door (coach)gesprekken te voeren, lessen te observeren en feedback te geven.

Mijn interesses zijn breed en dat heeft geleid tot diverse functies in het onderwijs: docent Engels, remedial teacher, afdelingsleider en coach. De nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs houd ik nauwlettend in de gaten en bezoek regelmatig congressen en studiedagen. In mijn loopbaan heb ik aan de wieg gestaan van veel nieuwe ontwikkelingen zoals differentiatie, (hoog)begaafdheid en eigenaarschap voor leerlingen. Mijn missie is om elke dag het onderwijs beter te maken voor zowel de leerlingen als docenten en leidinggevenden.

Naast mijn werkzaamheden in het onderwijs ontwikkel ik mij ook op andere gebieden: het leiden van improvisatie-theater voor zowel jongeren als volwassenen en regietheater op studiedagen. Hierbij komt mijn jarenlange ervaring met acteren bij een theatergezelschap heel goed van pas. Tevens geef ik trainingen.

Sinds 1 augustus 2020 ben ik zelfstandig coach om mij fulltime in te kunnen zetten voor wat ik het liefste doe: werken met mensen via coach-gesprekken, trainingen en theater.