Systemische coaching

We worden geboren met bepaalde karaktereigenschappen. In onze jeugd worden deze verder ontwikkeld of juist onderdrukt. De geldende normen en waarden in onze omgeving (familie, school en werk) spelen hierbij een belangrijke rol.
We beschouwen deze normen en waarden vaak als vanzelfsprekend, maar passen ze eigenlijk (nog) wel bij jouw leven? Hoe ga je daar mee om? In welke situaties pas je je aan en wanneer blijf je bij jezelf? Welke consequenties hebben deze keuzes?

Door middel van het maken van een opstelling van je huidige werkomgeving gecombineerd met die van jouw familie krijg je inzicht in de verhoudingen tussen jou en de mensen om je heen. Je ziet welk patroon is ontstaan in jouw familie en hoe je deze meeneemt in je eigen gezin of in de werkomgeving. Kun je dit patroon veranderen of accepteer je dit?