Leidinggevende / coaching van een teamlid

Elke leidinggevende heeft soms docenten waar ouders en leerlingen minder tevreden over lijken te zijn.

De signalen en opmerkingen zijn meestal heel divers. De kwaliteit van de lessen laat te wensen over, de cijfers zijn niet in orde en worden niet of te laat ingevoerd en het PTA wordt niet gevolgd. Mogelijk heb je al diverse interventies geprobeerd, zoals lesbezoeken, functioneringsgesprekken of leerling-enquêtes. Dit heeft niet tot de gewenste (gedrags)verandering geleid. Als ervaren management-coach en afdelingsleider weet ik wat er gevraagd wordt van zowel een docent als afdelingsleider.

Wat maakt mijn begeleiding anders dan andere coachingstrajecten:

  • Begeleiding door een coach die het onderwijs goed kent, zowel als afdelingsleider als docent.
  • De combinatie van persoonlijke, didactische en vakspecifieke* begeleiding.
  • Leerlingen betrekken bij het proces.
  • Borging van de ontwikkeling binnen vaksectie en team.

*Voor de vakspecifieke begeleiding zet ik eventueel een andere docent in.

Met deze aanpak merk je als leidinggevende aan de collega zelf dat de situatie veranderd is. Hij of zij heeft weer zin in het lesgeven, geniet van het contact met de leerlingen en pakt weer projecten op. Je krijgt er een gemotiveerd teamlid voor terug!

De duur van het begeleidingstraject is afhankelijk van de coachvraag en de voortgang.

Referentie

Judith Busscher en collega-coach Jouke Brouwer kwamen tegemoet aan mijn zeer specifieke coachingsvraag m.b.t. een vastgelopen onderwijsprofessional. Ik zocht zowel coaching op gedrag en onderliggende overtuigingen als op vakinhoud en didactiek.
De gecombineerde aanpak van hen is uniek en heeft in deze situatie tot veel beweging en groei geleid. De docent voelt zich gekend in zijn expertise en is zodoende meer bereid ook zijn gedrag bespreekbaar te maken.
Het coachingstraject bestond behalve uit gesprekken ook uit lesbezoeken, interviews met leerlingen en bestudering van planners, PTA en toetsen. Een veelzijdige, multidisciplinaire aanpak, met veel respect voor de coachee en zorgvuldigheid in het proces.

Ronald Doornekamp, afdelingsleider vwo Meander College Zwolle