Regietheater

Regietheater is een interactieve werkvorm om moeilijke en lastige onderwerpen in organisaties bespreekbaar te maken. Een ‘foute’, maar voor het publiek herkenbare, scène wordt gespeeld. Daarna wordt de scène nog een keer gespeeld, maar mag het publiek regie-aanwijzingen geven om het verloop en de inhoud van het gesprek te verbeteren. Dit alles gebeurt met humor, respect en in dialoog.

Scènes over o.a. de volgende onderwerpen kunnen worden gespeeld:

• samenwerking
• integriteit
• lastige gesprekken
• leidinggeven
• driehoeksgesprekken, taakbeleid, hoogbegaafden (onderwijs)
• verandering en weerstand
• gedrag algemeen

Reviews

We hebben het regietheater ingezet op onze ondersteuningsmiddag met als thema ‘Motiverende communicatie’. Door middel van regietheater werden collega’s in de casus getrokken. Er werd ons een spiegel voorgehouden, maar we kregen ook de kans om de situatie ten goede te beïnvloeden. Juist door die mogelijkheid tot interveniëren, werd het effect van communicatie op de situatie heel helder gemaakt. Bij vlagen confronterend en regelmatig hilarisch, maar vooral heel leerzaam.

Super bedankt voor jullie goede “optreden” tijdens de bijeenkomst CJG en ambulant begeleiders, het is erg positief en leerzaam ontvangen. En men vond het goed acteerwerk. Dus nogmaals onze complimenten.

Improvisatietheater

Improvisatietheater is spelen en reageren op het moment. Een situatie wordt gegeven en meteen spring je in het diepe. Teambuilding voor teams, introductie of workshop voor leerlingen van het Primair-, Voortgezet Onderwijs of voor studenten van het MBO of HBO. Reactie van leerlingen op workshop ‘verbeelden van dromen’ als onderdeel van CKV.

Reviews

Ik vind de inhoud van de workshop erg goed: eerst een soort warming-up, dan een kennismaking met improvisatie en als laatste een eindopdracht.

Ik voelde me op mijn gemak en de opdrachten waren leuk en origineel om met je groepje uit te voeren.

Je zag je klasgenoten van een andere kant en dat vond ik leuk om te zien

(Leerlingen Nuborgh College, Lambert Franckens, Elburg)